Thông báo: V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên học kỳ 1, năm học 2021-2022
23/09/2021
Thông báo: DS sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 8/2021)
24/09/2021

– Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 của Học viện;

Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 cho sinh viên hệ Cao đẳng, Đại học chính quy như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên các khóa Đại học chính quy đã trả nợ môn và đủ điều kiện xét tốt nghiệp (kết quả tính đến hết kỳ 2 năm học 2020-2021. Hệ thống QLĐT sẽ update điểm thi trước ngày 08/10/2021).

– Các trường hợp đã đăng ký hoãn xét tốt nghiệp các đợt trước nếu có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2021.

Lưu ý: Học viện sẽ tổ chức đợt thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trong tháng 10 và sẽ có đợt xét tốt nghiệp tháng 11/2021 cho các sinh viên học lại trong hè và thi chuẩn đầu ra trong tháng 10.

  1. Hình thức, thời gian đăng ký xét tốt nghiệp:

– Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký theo một trong hai hình thức sau:

+ Đăng ký trên ứng dụng PTIT S-Link: Sinh viên cập nhật bản mới nhất của ứng dụng sau đó đăng nhập và vào mục Dịch vụ một cửa à Giáo vụ à Đơn đăng ký được xét tốt nghiệp; điền đầy đủ thông tin và nộp đơn theo hướng dẫn trên ứng dụng.

+ Đăng ký online trên hệ thống QLĐT: http://qldt.ptit.edu.vn

– Thời gian đăng ký: từ 24/09 – 08/10/2021.

– Thời gian họp xét: Dự kiến cuối tháng 10/2021.

  1. Lưu ý:

– Các sinh viên còn nợ học phí, lệ phí học lại, học cải thiện… sẽ không được xét tốt nghiệp.

– Các sinh viên còn thiếu hồ sơ (phiếu thông tin tốt nghiệp, bản sao văn bằng THPT, bản sao Giấy khai sinh…) cần nộp hoàn thiện về phòng Giáo vụ trước khi đăng ký xét tốt ngiệp.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.