Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2021

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp khóa 2017 khối ngành kỹ thuật
27/09/2021
Tra cứu thông tin sinh viên khóa 2023
05/10/2021

Căn cứ kết quả tuyển sinh năm 2021 và kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022, phòng Giáo vụ thông báo các nội dung liên quan đầu khóa học tuyển sinh năm 2021 như sau:

  1. Danh sách phân lớp, cấp mã sinh viên:

Thông tin về lớp, mã sinh viên cho các thí sinh đã xác nhận nhập học theo các ngành đào tạo của khóa 2021 đã được gửi cho sinh viên qua ứng dụng PTIT Tuyển sinh. Ngoài ra, các Tân sinh viên có thể tra cứu thông tin lớp, mã sinh viên và email được Học viện cấp tại link: https://portal.ptit.edu.vn/giaovu/tra-cuu-thong-tin-sinh-vien-khoa-2021/

  1. Sử dụng hệ thống Quản lý đào tạo và ứng dụng PTIT S-Link:

– Sinh viên đăng nhập hệ thống Quản lý đào tạo https://qldt.ptit.edu.vn và ứng dụng Kết nối sinh viên: PTIT S-Link của Học viện bằng tài khoản sau:

+ Tên đăng nhập: Mã sinh viên (do Học viện cấp)

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Số CMTND/Thẻ căn cước.

Lưu ý: Sinh viên cần đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.

– Hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý đào tạo gửi kèm theo.

– Hướng dẫn sử dụng ứng dụng PTIT S-Link gửi kèm theo.

  1. Sử dụng hệ thống email của Học viện:

– Sinh viên sử dụng email của Học viện với tài khoản như sau:

+ Tên đăng nhập/Địa chỉ email của sinh viên được cấp theo nguyên tắc: Sinh viên Nguyễn Văn An, mã sinh viên B21DCCN999, ngày sinh 01/02/2003 thì tài khoản email của sinh viên là: AnNV.B21CN999@stu.ptit.edu.vn

+ Mật khẩu đăng nhập lần đầu: Số CMTND/Thẻ căn cước.

Lưu ý: Sinh viên cần đổi mật khẩu ngay sau lần đăng nhập đầu tiên.

– Hướng dẫn sử dụng hệ thống email gửi kèm theo.

  1. Tài khoản học tập trực tuyến:

– Học viện sử dụng phần mềm TranS để giảng dạy trực tuyến. Sinh viên tải và cài đặt ứng dụng lên thiết bị máy tính, thiết bị di động thông minh và sử dụng tài khoản:

+ Tên đăng nhập: Là email của sinh viên do Học viện cấp

+ Mật khẩu đăng nhập: Số CMTND/Thẻ căn cước.

– Hướng dẫn sử dụng phần mềm học trực truyến TranS gửi kèm theo.

  1. Lịch học tuần lễ công dân:

– Tuần lễ công dân được tổ chức từ ngày 11-13/10/2021 qua hệ thống học trực tuyến TranS.

– Lịch học chi tiết đối với các lớp kèm theo hoặc sinh viên xem tại hệ thống Quản lý đào tạo.

– Học viện bố trí test thử hệ thống vào: 14h30 ngày 10/10/2021. Sinh viên sử dụng ứng dụng TranS để tham gia.

  1. Thời khóa biểu các lớp D2021:

– Thời khóa biểu cá nhân, các Sinh viên có thể thể xem trong hệ thống Quản lý đào tạo hoặc tại các file gửi kèm. Sinh viên xem hướng dẫn cách đọc Thời khóa biểu tại hướng dẫn sử dụng hệ thống Quản lý đào tạo kèm theo.

– Thời gian học tập chính thức: Từ ngày 14/10/2021.

  1. Kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh phần lý thuyết:

– Nhóm lớp 1 học lý thuyết theo hình thức trực tuyến từ ngày 14-24/10/2021): các ngành ATTT, CNTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-ĐT, CNĐPT.

– Nhóm lớp 2 học lý thuyết theo hình thức trực tuyến từ ngày 25/10-07/11/2021: các ngành QTKD, TMĐT, Kế toán, Marketing, Truyền thông ĐPT, Công nghệ tài chính.

– Chi tiết kế hoạch học tập sinh viên xem trên website/fanpage của phòng Giáo vụ.

– Riêng đối với phần Thực hành, sinh viên sẽ học trực tiếp tại Trung tâm GDQP&AN – Trường Đại học sư phạm TDTT Hà Nội vào thời gian sau.

  1. Lưu ý:

– Các tài liệu liên quan đầu khóa học: Các Quy chế quy định, tiến trình đào tạo, kế hoạch… được Học viện cung cấp tại website của phòng Giáo vụ: https://ptit.edu.vn/giaovu/

– Sau khi sinh viên quay trở lại học tập, Học viện sẽ cung cấp cho các Tân sinh viên: Sổ tay sinh viên, Thẻ sinh viên tạm thời và các tài liệu có liên quan đầu khóa học…

– Trong tuần lễ công dân: các sinh viên sẽ được Phòng Giáo vụ hướng dẫn về các quy chế, quy định, khai thác thông tin từ hệ thống Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn (đăng ký môn học, lịch học, lịch thi, kết quả học tập…) bằng tài khoản cá nhân hoặc có thể tìm hiểu hướng dẫn chi tiết trong Sổ tay sinh viên hoặc các tài liệu kèm theo.

Chúc các bạn Tân sinh viên 2021 có một khóa học thành công!

Trân trọng ./.

Tải về:

Tuan le cong dan PTIT 2021

HDSD QLDT PTIT

HDSD email PTIT

HDSD PTIT S-Link

HDSD Trans PTIT

TKB-D21CN

TKB-D21DT

TKB-D21KT

TKB-D21MR

TKB-D21PT

TKB-D21QT

TKB-D21AT

TKB-D21TC

TKB-D21TM

TKB-D21TT

TKB-D21VT

TKB-E21