Thông báo: DS sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 8/2021)

Thông báo: V/v: Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa
24/09/2021
Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2021
24/09/2021

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016 (Đợt tháng 8/2021)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 6 ngày 01/10/2021.

Trân trọng!

Tải về:

K2014-đợt 15) – CĐĐ T8 – 2021

K2015 – CĐĐ T08 – 2021

K2016 – CĐĐ T8-2021

K2018 – CĐĐ – T8 2021

Chuẩn đầu ra tháng 8 – 2021 (K14, 15, 16)