Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp khóa 2017 khối ngành kỹ thuật

Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 9/2021
24/09/2021
Thông báo: Tổ chức lớp đầu khóa học đối với các Tân sinh viên khóa 2021
30/09/2021

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành CNTT, ATTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-DDT, CN ĐPT khóa 2017-2022 tính đến hết học kỳ 2 năm học 2020-2021 (kết quả chưa bao gồm điểm học kỳ hè); cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp:

Điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Đồ án tốt nghiệp hoặc Học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

– Làm Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên nợ không quá 08 tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Đồ án tốt nghiệp và có mức điểm TBC tích lũy như sau:

+ Ngành CNTT, ATTT, CNTT CLC: điểm TBC tích lũy ≥ 2,70

+ Ngành KT ĐTVT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,50

+ Ngành CN KTĐ-ĐT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,40

+ Ngành CN ĐPT:

* Chuyên ngành Thiết kế ứng dụng ĐPT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,75

* Chuyên ngành Phát triển ứng dụng ĐPT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,50

+ Riêng đối với sinh viên Lào mức điểm TBC tích lũy ≥ 2,00.

– Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Đồ án tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Có danh sách kèm theo.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN có nguyện vọng chuyển sang học các học phần thay thế tốt nghiệp phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét trong thời hạn 01 tuần sau khi có thông báo kết luận họp của Tiểu ban – nộp trước 16h30 ngày 04/10/2021 qua email cô Đỗ Thúy Hằng: hangdt@ptit.edu.vn (chỉ chấp nhận với các đơn gửi từ email do Học viện cấp).

  1. Các trường hợp có thắc mắc về kết quả học tập đề nghị gửi email về địa chỉ cô Hoàng Kim Cúc: hkcuc@ptit.edu.vn (chỉ chấp nhận với các đơn gửi từ email do Học viện cấp) trước ngày 04/10/2021. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân.
  2. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng!

Tải về:

DS đủ, chưa đủ ĐKDT D17 Kỹ thuật_Kèm biên bản (27.9.2021)

Mẫu đơn xin chuyển hình thức thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp (SV điền vào đơn và gửi kèm email)