Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký lịch học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với các lớp Đại học chính quy khóa 2021
06/01/2022
Thông báo V/v: đăng ký học phần Tiếng Anh với các lớp Đại học chính quy khóa 2021 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022
10/01/2022

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp Đại học chính quy

 

– Căn cứ kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm học 2020-2021 của Học viện.

– Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ký ngày 01/08/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

– Căn cứ Quyết định số 540/QĐ-GV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021. Ngày 31/12/2021, Hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Đại học các khóa: 2017 (khối kỹ thuật), 2018, 2019,2020

  1. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên hoàn thành ít nhất 14 tín chỉ, có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không có học phần không đạt (sau lần thi 1), không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

– Trong đó:

+ Học bổng loại Xuất sắc: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Xuất sắc và điểm rèn luyện đạt loại Xuất sắc.

+ Học bổng loại Giỏi: Sinh viên có điểm TBCMR đạt loại Giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Tốt trở lên.

+ Học bổng loại Khá: Sinh viên có điểm TBCMR loại Khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại Khá trở lên.

  1. Các mức học bổng:
TT Ngành học Loại học bổng Mức học bổng (đ/kỳ) Ghi chú
1 ĐTVT; CNTT; Đ-ĐT; CN ĐPT; ATTT Xuất sắc 8.775.000
Giỏi 7.020.000
Khá 5.850.000
2 QTKD; Kế toán; Marketing; Thương mại điện tử; TT ĐPT Xuất sắc 7.350.000
Giỏi 5.880.000
Khá 4.900.000

 

  1. Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2020-2021:

Học bổng KKHT được xét chung trong toàn Học viện và cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Hà Nội ≥ 3.12 149
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.07 8
2 Công nghệ thông tin Hà Nội ≥ 3.48 196
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.43 78
3 Kỹ thuật điện, điện tử Hà Nội ≥ 3.24 72
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.19 16
4 Công nghệ đa phương tiện Hà Nội ≥ 3.44 69
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.39 26
5 An toàn thông tin Hà Nội ≥ 3.47 54
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.42 33
6 Quản trị kinh doanh Hà Nội ≥ 3.32 62
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.27 6
7 Kế toán Hà Nội ≥ 3.37 64
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.32 11
8 Marketing Hà Nội ≥ 3.44 58
TP. Hồ Chí Minh ≥ 3.39 25
9 Thương mại điện tử Hà Nội ≥ 3.57 20
10 Truyền thông đa phương tiện Hà Nội ≥ 3.49 30
  1. Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng:.

Danh sách các sinh viên nhận được học bổng được Học viện gửi email tới từng cá nhân (email sinh viên do Học viện cấp).

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên gửi e-mail (phải gửi từ email được Học viện cấp) về địa chỉ: cphien@ptit.edu.vn trước ngày thứ Tư  (12/01/2022) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ Hai, 17/01/2022 đối với Cơ sở Hà Nội (Cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh có thông báo riêng) thông qua các hình thức:

  • Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký với Học viện (đối với các sinh viên đóng học phí qua tài khoản ngân hàng),
  • Chi trả trực tiếp đối với các sinh viên chưa đăng ký tài khoản ngân hàng với Học viện hoặc sinh viên còn nợ học phí tại Phòng Tài chính kế toán (Bộ phận một cửa). Lưu ý: Khi đi nhận mang theo CMTND và thẻ sinh viên.

Trân trọng!