Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 1/2022)

Thông báo: V/v Sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
25/12/2021
Thông báo: V/v Ban hành Lịch thi bổ sung kỳ thi phụ các học phần Tiếng anh tổ chức trong học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021
29/12/2021

– Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HV ngày 02/02/2015, Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 04/09/2015, Quyết định số 734/QĐ-HV ngày  05/10/2020, Quyết định số 980/QĐ-HV ngày  29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh đối với hệ Cao đẳng, Đại học chính quy, đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Học viện;

– Căn cứ Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc thực hiện Quy định về Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho sinh viên hệ Đại học chính quy tại Học viện;

Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm; xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 1 – học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 1/2022) cho sinh viên hệ Đại học chính quy cơ sở đào tạo Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định như sau:

  1. Đối tượng, hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  2. Đối tượng: các sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định và có nhu cầu:

– Xét miễn học, miễn thi: khóa 2020, 2021

– Xét chuyển đổi điểm: Sinh viên từ khóa 2014 đến 2020.

– Xét chuẩn đầu ra: Sinh viên từ khóa 2014 đến 2017.

  1. Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:

– Bước 1: Sinh viên đăng ký, khai hồ sơ online theo các link sau (lưu ý khai các thông tin theo yêu cầu trong form theo đúng mục đích (Xét MH-MT, Chuyển đổi điểm, Xét chuẩn đầu ra; gửi kèm ảnh chụp phiếu điểm, chứng chỉ rõ nét). Thời gian: Từ 28/12/2021 đến ngày 11/01/2022.

+ Link đăng ký Xét MH-MT, chuyển đổi điểm tiếng Anh: https://forms.office.com/r/AQL2n1fG1V

+ Link đăng ký Xét công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh: https://forms.office.com/r/ARs4tekBzQ

– Bước 2: Sinh viên gửi hồ sơ tiếp nhận qua EMS hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa: Thời gian từ ngày 28/12/2021 đến ngày 11/01/2022.

Địa chỉ gửi EMS: cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797.

  1. Hồ sơ tiếp nhận bao gồm:

– Đơn xin miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm tiếng Anh theo Mẫu 1a đối với khóa 2014; Mẫu 1b đối với các khóa từ 2015 đến 2019; Mẫu 1c đối với khóa 2020, 2021; Mẫu 1d đối với khóa 2020, 2021 hệ CLC;

– Đơn xin xét chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Mẫu 2.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ/phiếu điểm tiếng Anh quốc tế:

+ Đối với các sinh viên dự thi TOEIC do IIG tổ chức tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong năm 2019, 2020, 2021: sinh viên nộp bản photo chứng chỉ/phiếu điểm.

+ Đối với các trường hợp khác: Tiếp nhận bản sao được gửi từ Đơn vị cấp chứng chỉ (gửi về địa chỉ: Cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, điện thoại: 0243.854.7797) hoặc bản sao công chứng. Đối với các bản sao công chứng, Học viện sẽ thực hiện thủ tục hậu kiểm với các Đơn vị cấp chứng chỉ sau khi tiếp nhận.

Các trường hợp đặc biệt: sinh viên liên hệ Cô Chu Phương Hiền theo địa chỉ, thông tin nêu trên để được hướng dẫn.

  1. Quy trình thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian và hình thức tại mục 1.

– Nhập dữ liệu sinh viên có đơn đề nghị xét, kiểm tra, rà soát thông tin

– Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được chuyển đổi điểm, công nhận đạt chuẩn đầu ra trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, các sai sót nếu có đề nghị phản ánh với Phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền – tầng 1 – A1, điện thoại: 0243.854.7797) để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.

– Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các chứng chỉ.

– Trình Giám đốc Học viện ra Quyết định chuyển đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;

– Thông báo kết quả cho sinh viên trên trang web: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Cập nhật điểm trên hệ thống Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn