Thông báo: V/v: Xử lý lỗi vi phạm đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 2 và điểm thi kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021
24/12/2021
Thông báo: V/v Sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
25/12/2021

 

Kính gửi:      – Cố vấn học tập các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020

                       – Các lớp Sinh viên khóa 2018, 2019 và 2020

 

Phòng giáo vụ thông báo về việc xử lý lỗi vi phạm đăng ký học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với các sinh viên khóa 2018, 2019 và 2020, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Các sinh viên khóa 2018, 2019 và 2020 không thực hiện đăng ký nguyện vọng môn học nên chưa được đăng ký lịch học trong đợt đăng ký chính.

  1. Các bước thực hiện:

– Bước 1: Các sinh viên trên phải làm Bản tường trình xin ý kiến phê duyệt của Cố vấn học tập (CVHT); Sinh viên thực hiện theo Mẫu gửi kèm và gửi qua E-mail tới CVHT trước ngày 30/12/2021, .

– Bước 2: Cố vấn học tập phê duyệt và gửi phòng Giáo vụ trước ngày 10/1/2022; Hình thức xác nhận: CVHT chuyển tiếp e-mail của sinh viên trong đó có ý kiến phê duyệt của CVHT tới địa chỉ mail: minhnh@ptit.edu.vn;

Bước 3: Các sinh viên được phê duyệt sẽ được bố trí đăng ký lịch học bổ sung bằng hình thức online qua hệ thống qldt.ptit.edu.vn từ 12h ngày 15/01/2022 (thứ 7) đến 24h ngày 16/01/2022 (chủ nhật).

  1. Lưu ý:

– Kết thúc thời gian đăng ký, các sinh viên trên tiếp tục được đăng ký trong đợt học theo lịch đăng ký học ghép kỳ 2, năm học 2021-2022 đã thông báo (18-23/01/2022).

– Phòng Giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký trong đợt đăng ký này, trong thời gian đăng ký nếu có vướng mắc sinh viên gọi số điện thoại 08.3655.9808 để được giải đáp;

Trân trọng./.

Tải về:

1224_TB_xu_ly_loi_khong_dang_ky_nguyen_vong_hoc_phan_HK2

1224_Phuluc_Mau_Don