Thông báo V/v: Điều chỉnh thời gian đăng ký lịch học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với các lớp Đại học chính quy khóa 2021

Thông báo: V/v Tra cứu kết quả thi phân loại trình độ Tiếng anh đầu vào của khóa 2021
06/01/2022
Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ ĐH chính quy học kỳ 2 năm học 2020-2021
06/01/2022

Kính gửi:        Các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2021 – cơ sở đào tạo Hà Nội

 

Thực hiện kế hoạch học kỳ 2 năm học 2021-2022, để tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên khóa 2021 (là khóa mới đăng ký lần đầu) trong việc đăng ký lịch học kỳ 2, phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký online trên hệ thống qldt đối với các ngành của khóa 2021, cụ thể như sau:

 

  1. THỜI GIAN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ:

       I.1- Các lớp hệ chất lượng cao (E21CN1-5): từ 12h trưa ngày 11/1 đến 10h ngày 12/1/2022 (giữ nguyên thời gian đăng ký như đã thông báo)

       I.2- Các lớp ngành Công nghệ thống tin, An toàn thông tin, Điện tử viễn thông, Kỹ thuật Điện-Điện tử (các lớp D21): từ 12h trưa ngày 12/1 đến 24h ngày 14/1/2022 (giữ nguyên thời gian đăng ký như đã thông báo)

       I.3- Các lớp ngành Công nghệ đa phương tiện, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính-Fintech (các lớp D21): từ 12h trưa ngày 13/1 đến 24h ngày 15/1/2022 (lùi lại 24 giờ so với thời gian đăng ký đã thông báo)

  1. THỜI GIAN NỘP ĐƠN NHỜ HỖ TRỢ:

       II.1- Các sinh viên chưa hoàn thành được việc đăng ký tại mục I trên: làm đơn gửi phòng Giáo vụ hỗ trợ: trong 2 ngày 16/1-17/1/2022 (lùi lại 24 giờ so với thời gian nộp đơn đã thông báo)

       II.2- Quy định về việc gửi đơn: giữ nguyên như đã thông báo, sinh viên xem kỹ tại phụ lục 4 của thông báo về việc đăng ký học kỳ 2 năm học 2021- 2022, đã đưa tại:

https://portal.ptit.edu.vn/giaovu/thong-bao-vv-to-chuc-dang-ky-mon-hoc-ky-2-nam-hoc-2021-2022/

 

Phòng giáo vụ thông báo tới tất cả sinh viên Khóa 2021 biết và thực hiện các nội dung theo đúng thời gian trên./.

Trân trọng!