Thông báo: Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2021-2022 (Dự kiến)

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Dương lịch, nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với sinh viên tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
16/12/2021
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2021
21/12/2021
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ khung chương trình đào tạo hiện hành; Căn cứ phân công giảng dạy của Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm. Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể:
Sinh viên download file kèm.
Đề nghị sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT để kiểm tra và sắp xếp lịch học học kỳ mới cho bản thân.
Trân trọng ./.
Tải về: