Thông báo: V/v Sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 – Cơ sở đào tạo Hà Nội

Thông báo: V/v: Xử lý lỗi vi phạm đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
24/12/2021
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 1/2022)
27/12/2021
Kính gửi: Các sinh viên các lớp Đại học chính quy
– Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác năm 2021.
– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 540/QĐ-GV&CTSV ngày 20/06/2017 của Học viện về việc ban hành quy định về Tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ học bổng sinh viên tại Học viện;
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2020-2021, Phòng Giáo vụ thông báo các sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện. Cụ thể:
1. Đối tượng: Sinh viên hệ Đại học chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm: Các khóa từ 2017 (khối kỹ thuật), khoá 2018 đến 2020.
2. Tiêu chuẩn và danh sách đủ điều kiện xét cấp học bổng KKHT:
– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét cấp học bổng KKHT.
– Các sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2020-2021 sẽ được Học viện gửi thông báo vào email cá nhân của sinh viên (email do Học viện cấp).
3. Tổ chức thực hiện:
Phòng Giáo vụ thông báo các sinh viên đủ điều kiện và dự kiến được xét cấp học bổng KKHT để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện. Các trường hợp sai sót thông tin và có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Bộ phận một cửa hoặc gửi email về Học viện (chỉ giải quyết nếu gửi từ các email do Học viện cấp) trước 17h00 ngày thứ Năm (30/12/2021):
– Thắc mắc về điểm TBCHT: Phòng Giáo vụ (ô số 1-2). Email cô Chu Phương Hiền: cphien@ptit.edu.vn
– Thắc mắc về điểm thưởng, điểm rèn luyện: Phòng CT&CTSV (ô số 3-4). Email cô Nguyễn Thị Thu Hương: huongngt@ptit.edu.vn
Các sinh viên được nhận học bổng, phòng Giáo vụ sẽ thông báo sau khi có kết luận của Hội đồng xét cấp học bổng KKHT của Học viện họp.
Trân trọng!