Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 2 và điểm thi kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2021
21/12/2021
Thông báo: V/v: Xử lý lỗi vi phạm đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
24/12/2021
Show all

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm thi học kỳ 2 và điểm thi kỳ phụ (hè) năm học 2020-2021.

Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra điểm của cá nhân.

Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên gửi email (Phải gửi từ email được Học viện cấp) đến cô Hoàng Kim Cúc – phòng Giáo vụ – hkcuc@ptit.edu.vn trước 16h00 ngày 31/12/2021 để được xem xét giải quyết. Trong email sinh viên ghi rõ các thông tin thắc mắc, kèm số điện thoại liên lạc.

Trân trọng ./.