Thông báo: V/v Ban hành Lịch thi bổ sung kỳ thi phụ các học phần Tiếng anh tổ chức trong học kỳ 2 và học kỳ phụ năm học 2020-2021

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi, xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 1 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 1/2022)
27/12/2021
Thông báo: V/v Tra cứu kết quả thi phân loại trình độ Tiếng anh đầu vào của khóa 2021
06/01/2022

Kính gửi:      Các lớp Sinh viên

Căn cứ kết quả thi các học phần Tiếng anh đã tổ chức trong học kỳ 2 và học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2020-2021, phòng Giáo vụ thông báo ban hành lịch thi lần hai cho các học phần Tiếng anh đã tổ chức trong hai học kỳ trên, cụ thể:

– Thời gian thi: Ngày 20 và 21/01/2022;

– Hình thức thi: Trực tuyến qua phần mềm TranS;

– Các học phần tổ chức thi:

TT Mã môn học Tên môn học Ghi chú
1 BAS1141 Tiếng anh A11 Học kỳ phụ
2 BAS1142 Tiếng anh A12 Học kỳ phụ
3 BAS1143 Tiếng anh A21 Học kỳ 2 & Học kỳ phụ
4 BAS1144 Tiếng anh A22 Học kỳ phụ
5 BAS1145 Tiếng anh B11 Học kỳ 2 & Học kỳ phụ
6 BAS1146 Tiếng anh B12 Học kỳ phụ
7 BAS1157 Tiếng anh (Course 1) Học kỳ 2

 

Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, yêu cầu sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.