Thông báo: V/v Bổ sung hồ sơ còn thiếu của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ chính quy Đại học khóa 2017 các ngành kỹ thuật (các lớp D17ĐTVT, CNPM, HTTT, ATTTM, ĐTMT, XLTH, ĐPT)

Thông báo V/v: đăng ký học phần Tiếng Anh với các lớp Đại học chính quy khóa 2021 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022
10/01/2022
Thông báo V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ cho sinh viên Hệ Cao đẳng và Đại học chính quy đợt tháng 12/2021
14/01/2022

Thực hiện quy định trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Học viện. Căn cứ kế hoạch tốt nghiệp của các lớp Đại học chính quy khóa 2017 các ngành kỹ thuật, phòng Giáo vụ đã tiến hành xử lý, kiểm tra, rà soát thông tin cá nhân của sinh viên các lớp phục vụ việc xét, in, cấp phát văn bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên,vẫn còn một số sinh viên chưa nộp đủ. Phòng Giáo vụ yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách thiếu hồ sơ (file danh sách kèm theo):

  1. Xác nhận thông tin tốt nghiệp: Kiểm tra, rà soát và điền đầy đủ thông tin của cá nhân và ký xác nhận trong phiếu “Xác nhận thông tin cấp bằng tốt nghiệp CĐ, ĐH(mẫu phiếu kèm theo).
  2. Nộp bổ sung giấy tờ còn thiếu (Bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT, Giấy khai sinh

Nộp về Phòng Giáo vụ (tại bộ phận một cửa) hoặc chuyển phát nhanh cho cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Số 94 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội trước ngày 21/01/2022.

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp trên nghiêm túc thực hiện. Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Cô Đỗ Thúy  Hằng – Phòng Giáo vụ (ĐT: 024.38547797; Email: hangdt@ptit.edu.vn).

Trân trọng!

Tải về:

TB SV còn thiếu hs nộp bổ sung cac_lop_D17 cac nganh kỹ thuật + Mẫu phiếu xác nhận

Hồ sơ thẩm dinh xet tot nghiep cac nganh ky thuat D17