Thông báo: DS sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét MHMT Tiếng anh – Đợt tháng 01/2022

Thông báo V/v: Học thay thế các học phần không còn trong chương trình đào tạo của sinh viên ngành Điện tử Viễn Thông
21/01/2022
Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 1 của Khóa 2021 và Course 3 của khóa 2020
08/02/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét miễn học/miễn thi (MHMT) Tiếng anh đợt tháng 01/2022

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – Email: cphien@ptit.edu.vn (Email phải gửi từ email được Học viện cấp), Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 5 ngày 27/01/2022.

Trân trọng!

Tải về:

K2020-MHMT (T01-2022)

K2021-MHMT – T01-2022

K2021CLC-MHMT T01-2022

DSSV chưa có phiếu điểm