Thông báo: Về việc Đăng ký học liệu cho học phần tiếng Anh Course 1 của Khóa 2021 và Course 3 của khóa 2020

Thông báo: DS sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét MHMT Tiếng anh – Đợt tháng 01/2022
25/01/2022
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022
08/02/2022

Căn cứ kế kế hoạch học tập học kỳ II năm học 2021-2022 của các lớp đại học chính quy,

Học viện Thông báo về việc đăng ký mua học liệu cho học phần tiếng Anh Course 1 của khóa 2021 và Course 3 của khóa 2020 như sau:

 1. Đối tượng: Là các sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2021 và khóa 2020 đã đăng ký học phần tiếng Anh Course 1 (đối với khóa 2021) tiếng Anh Course 3 (đối với khóa 2020) trong chương trình đào tạo.
 2. Kế hoạch học tập và Thời khóa biểu: Chi tiết kèm theo (sinh viên có thể kiểm tra Thời khóa biểu của cá nhân trên Hệ thống quản lý đào tạo Edusoft).
 3. Học liệu học tập:
 4. Sinh viên bắt buộc phải tự túc trang bị các học hiệu như sau:
 • Sách học tập của học phần tiếng Anh Course 1 hoặc Course 3 (sách do IIG Việt Nam phát hành);
 • Tài khoản ED (English Discoveries) do IIG Việt Nam cung cấp để học tập tiếng Anh trực tuyến theo chương trình (sinh viên có thể lựa chọn một trong các Gói tài khoản 6 hoặc 12 tháng).

Lưu ý: Tài khoản ED đang sử dụng và còn thời hạn thì sinh viên tiếp tục sử dụng để học tập học phần tiếng Anh tiếp theo; nhưng nếu thời gian không đủ để học tập toàn bộ học phần mới thì phải đăng ký để được gia hạn khi tài khoản cũ kết thúc.

 1. Chi phí học liệu:
 • Giá sách học tập học phần tiếng Anh Course 1 là 78.000 VND, Course 3 là 87.000 VND, tài khoản ED là 000 đ/6 tháng hoặc 1.020.000 đ/12 tháng theo thông báo của IIG Việt Nam (Thông báo chi tiết của IIG Việt Nam kèm theo);
 • Mức giá trên đã được IIG Việt Nam hỗ trợ theo chương trình hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và IIG Việt Nam;
 1. Thời gian và hình thức đăng ký mua sách và tài khoản ED:
  • Thời gian đăng ký và thu tiền: Từ ngày 08/02/2022 1
  • 8/02/2022
  • Hình thức thu: Học viện triển khai thu phí mua sách và tài khoản ED của sinh viên qua hệ thống mã thanh toán định danh (Sinh viên sử dụng tài khoản PTIT S-Link của cá nhân để khai thông tin và nộp tiền theo mã định danh tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn/dangkytienganh hoặc truy cập mục Đăng ký mua sách và học liệu tiếng Anh trên Cổng thông tin đào tạo của Học viện tại địa chỉ: https://daotao.ptit.edu.vn)

Học viện thông báo để sinh viên được biết và yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện.

Nếu sinh viên có vướng mắc về đăng ký sách và tài khoản ED sinh viên liên hệ số điện thoại: 024.335.122.52

Nếu sinh viên có vướng mắc trong quá trình đóng tiền sách và tài khoản ED sinh viên  liên hệ số điện thoại (ĐT: 024.33.113.166).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo thu tk ED