Thông báo: DS sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 1/2022)

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01/2022
08/02/2022
Thông báo thời gian đăng ký thực tập cơ sở cho sinh viên D19CNTT, ATTT (học kỳ 2 năm học 2021-2022)
21/02/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 1/2022)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 5 ngày 17/02/2022.

Trân trọng!

Tải về:

K2014 – Chuyển đổi điểm T01 – 2022

K2015 – Chuyển đổi điểm – T01-2022

K2016 – Chuyển đổi điểm – T01 – 2022

K2017 Chuyển đổi điểm – T01-2022

K2018 – Chuyển đổi điểm -T01-2022

Chuẩn đầu ra tháng 01 – 2022 (K14, 15, 16)

Chuẩn đầu ra khóa 2017 đợt 4 ( T01-2022)