Thông báo thời gian đăng ký thực tập cơ sở cho sinh viên D19CNTT, ATTT (học kỳ 2 năm học 2021-2022)

Thông báo: DS sinh viên xét chuyển đổi điểm của các khóa 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 1/2022)
14/02/2022
Thông báo V/v: Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021
22/02/2022

Kính gửi: các sinh viên đăng ký học phần Thực tập cơ sở

Khoa Công nghệ thông tin 1 thông báo thời gian đăng ký giảng viên hướng dẫn học phần thực tập cơ sở như sau:

Sinh viên đăng nhập hệ thống, thực hiện cập nhật thông tin cá nhân từ 12:00pm ngày 22/02/2022 (Thứ 3) trên hệ thống https://thuctapcntt.ptit.edu.vn

Thời gian đăng ký giảng viên hướng dẫn từ 12:00pm ngày 23/02/2022 (Thứ 4) đến 11h59pm ngày 25/02/2022 (Thứ 6).

Trong thời gian đăng ký giảng viên hướng dẫn thực tập, sinh viên được quyền thay đổi nguyện vọng đăng ký.

Lưu ý, sinh viên ngành ATTT chỉ đăng ký các thầy cô bộ môn ATTT, Sinh viên các ngành khác không đăng ký các thầy cô bộ môn ATTT.

Chỉ các sinh viên đã đăng ký học phần thực tập cơ sở trên hệ thống qldt mới được phép đăng ký giảng viên hướng dẫn.

Kết quả đăng ký có thể được Khoa, Bộ môn điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Sinh viên chủ động thường xuyên theo dõi kết quả phê duyệt trên hệ thống.

Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký, sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Văn Tiến (tiennv@ptit.edu.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng.