Thông báo V/v: Học thay thế các học phần không còn trong chương trình đào tạo của sinh viên ngành Điện tử Viễn Thông

Thông báo V/v: Học thay thế các học phần tiếng Anh các khóa 2015 đến 2019 các lớp Đại học chính quy
14/01/2022
Thông báo: DS sinh viên khóa 2020, 2021 (dự kiến) xét MHMT Tiếng anh – Đợt tháng 01/2022
25/01/2022

Kính gửi:     Các lớp sinh viên Đại học chính quy ngành Điện tử Viễn thông

 

Theo ý kiến của Khoa Viễn thông 1, phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp sinh viên các khóa của ngành Viễn thông danh sách các học phần không còn trong chương trình đào tạo và được học thay thế bới các học phần mới, cụ thể:

 

Học phần cũ Học phần thay thế
Mã học phần Tên học phần Số TC Mã học phần Tên học phần Số TC
ELE1330 Xử lý tín hiệu số 2 ELE13101 Xử lý tín hiệu số      3
TEL1420 Truyền dẫn số 3 TEL1342 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật      3

 

* Lưu ý:

Quy định trên chỉ áp dụng cho sinh viên ngành Điện tử Viễn Thông và được áp dụng từ đợt đăng ký học ghép (học lại, học cải thiện) của học kỳ 2 năm học 2021-2022.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.