Thông báo: Ban hành kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2022-2023

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 8/2023)
21/07/2023
Thông báo: V/v: Xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện đợt tháng 08/2023
27/07/2023
Căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ phụ (kỳ hè) năm học 2022-2023.
Phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi cho các lớp học phần đã được tổ chức trong học kỳ, cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 07/08 đến 13/08/2023;
  • Lịch thi chi tiết: sinh viên xem lịch thi cá nhân trên QLĐT;
Đề nghị các sinh viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch thi đã được ban hành.
Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).
Trân trọng ./.