Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học lại học kỳ phụ năm học 2022-2023
31/07/2023
Thông báo V/v: Lịch học tập trực tuyến một số tiết học trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024
14/08/2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện và kế hoạch tổ chức Học kỳ 1 năm học 2023-2024 của sinh viên các khóa 2020 đến 2023, Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký học ghép trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Sinh viên hệ chính quy khóa 2022 trở về trước còn thời gian đào tạo có nhu cầu học lại, học cải thiện, học hai văn bằng và đã hoàn thành nộp học phí đến hết học kỳ 2 năm học 2022-2023.

  1. Thời gian và cách thực hiện việc đăng ký:

Thời gian đăng ký: từ 12h ngày 10/08 (thứ 5) đến 24h ngày 16/08/2023 (thứ 4).

Thao tác thực hiện: Sinh viên xem tài liệu Hướng dẫn đăng ký (trang 4 đến trang 8) tại địa chỉ: https://portal.ptit.edu.vn/giaovu/wp-content/uploads/2023/06/HDDKMH_V1.pdf

*Chú ý: Sinh viên phải đọc kỹ thao tác Đăng ký môn học cũng như thao tác Xoá đăng ký môn học trong hướng dẫn trước khi thực hiện đăng ký.

  1. Một số lưu ý:

– Không tổ chức đăng ký học ghép cùng các học phần của khoá 2023 và các học phần của hệ CLC trong đợt đăng ký này; Các Sinh viên có nhu cầu học các học phần trên đăng ký học trong các đợt học, kỳ học sau (Các đợt học lớp riêng, kỳ học phụ…).

– Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký để tránh việc trùng lịch với các nội dung học tập khác của cá nhân (đặc biệt với sinh viên khóa 2019 các ngành kỹ thuật trong tháng 10 tới còn nội dung làm Đồ án, học các học phần thay thế Tốt nghiệp).

– Sinh viên phải đăng ký đúng Mã các học phần cần học ghép; Học phần nào chưa nắm rõ sinh viên cần tham khảo ý kiến từ Cố vấn học tập hoặc Khoa chuyên môn trước khi thực hiện việc đăng ký.

– Phòng giáo vụ không tiếp nhận Đơn hỗ trợ đăng ký bổ sung cũng như không giải quyết hủy các học phần sinh viên đã đăng ký; Trong thời gian đăng ký có vấn đề gì cần giải đáp sinh viên liên hệ số điện thoại 0912072240 (9h-11h).

Trân trọng!