Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Thông báo Về việc: Thu học lại kỳ phụ năm học 2022-2023
14/07/2023
Thông báo: Điều chỉnh phòng thi trong kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023
17/07/2023

– Căn cứ thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2022-2023.

Học viện thực hiện việc chi trả học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên cụ thể như sau:

 

  • Đối với SV có STK & không nợ học phí: Nhận tiền qua hình thức chuyển khoản
  • Đối với SV không có STK: Nhận tiền mặt tại P118 nhà A1 từ ngày 17/07

 

* Sinh viên download file kèm.

Trân trọng ./.

Tải về:

DSSV nhận học bổng KKHT HK1 22-23