Thông báo V/v: Lịch học tập trực tuyến một số tiết học trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024

Thông báo: V/v Tổ chức đăng ký học ghép – học kỳ 1 năm học 2023-2024
03/08/2023
Thông báo: V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 08/2023.
23/08/2023

Kính gửi:    –   Sinh viên các lớp ĐHCQ khoá 2020, 2021, 2022

Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 tại cơ sở đào tạo Hà Nội và chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện tại cuộc họp ngày 02/8/2023 về chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, trong đó một số tiết học buổi tối có thể tổ chức học theo hình thức trực tuyến; Theo đề nghị của Khoa/ Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo tới toàn thể sinh viên lịch giảng dạy – học tập đối với các tiết học buổi tối như sau:

  1. Sinh viên xem trên qldt.ptit.edu.vn để biết lịch và phòng học (phòng học trực tiếp hay phòng học online – TransID)
  2. Học trực tuyến trên phần mềm/ nền tảng Trans, sinh viên phải sử dụng tài khoản Trans mà Học viện đã tạo cho (sinh viên khóa từ 2021 trở về trước đã có, khóa 2022 Học viện vừa tạo và đã gửi tới các sinh viên).
  3. Thời gian giảng dạy đối với các lớp trực tuyến: từ 19h00 đến 20h50 (tiết 13 và 14);
  4. Sinh viên phải tuân thủ các quy định về học trực tuyến hiện hành của Học viện.

Đề nghị các sinh viên khóa 2022 kiểm tra email của mình (được HV cấp) để xem tài khoản/mật khẩu và cách cài đặt ứng dụng Trans, nếu có vướng mắc về tài khoản Trans đề nghị các em liên hệ thầy Quang để được hỗ trợ email: quangnn@ptit.edu.vn.

Trân trọng!