Thông báo: Điều chỉnh phòng thi trong kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023
17/07/2023
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định Đợt 1 – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 8/2023)
21/07/2023
Căn cứ kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các phòng học tại nhà A2 của Học viện.
Phòng Giáo vụ thông báo điều chỉnh phòng thi trong kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 của khóa 2022, cụ thể:
  • Thời gian điều chỉnh: từ ngày 18 đến 21/07/2023
  • Chi tiết: Sinh viên xem tại trang Quản lý đào tạo: https://qldt.ptit.edu.vn (mục Lịch thi)
Đề nghị các sinh viên nghiêm túc thực hiện.
Trân trọng ./.