Học bổng học tập năm học 2010-2011

Thông báo lịch, TKB các lớp học lại trong học kỳ phụ (hè năm 2011) (update: 10/6/2011)
29/04/2011
Danh mục các quy định, văn bản về học phí, học bổng, lệ phí (7/5/2011 )
07/05/2011
Show all
Thông báo về kết quả xét, cấp học bổng học tập học kỳ 1 (phiên họp ngày 28/4/2011 của Hội đồng xét cấp học bổng học tập của Học viện)

Ngoài các điều kiện xét cấp học bổng học tập theo quy định (kết qủa học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên), Học viện xét, cấp học bổng học tập cho sinh viên theo từng ngành học đối với những sinh viên có điểm TBCHTMR thỏa mãn các ngưỡng điểm tương ứng tại mỗi Cơ sở đào tạo như sau:

+ Cơ sở đào tạo Hà đông: CNTT ≥ 7,30 (148 suất); Kế toán (không bao gồm D09KT1) ≥7,50 (15 suất);  ĐTVT ≥7,80 (119 suất); QTKD ≥ 7,90 (74 suất) và KTĐT ≥ 7,80 (49 suất). Tổng cộng có khoảng 420 sinh viên dự kiến được nhận học bổng với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.

+ Cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh: CNTT và Kế toán ≥ 7,20 (72 suất và 5 suất) ;  ĐTVT và KTĐT ≥ 7,10 (44 và 7 suất); QTKD ≥ 7,70 (62 suất).  Tổng cộng có khoảng 190 sinh viên dự kiến được nhận học bổng với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng.

4/ Danh sách sinh viên được cấp học bổng học tập học kỳ 1 năm học 2010-2011

+ Cơ sở đào tạo Hà đông
Danh sách SV được cấp học bổng (bổ sung theo QĐ số: 451/QĐ-GV&CTSV, ngày 17/6/2011) chi tiết xem file đính kèm. Những SV có tên nêu trên, liên hệ phòng KTTC để nhận học bổng.

+ Cơ sở đào tạo TP. Hồ Chí Minh (đang cập nhật, sẽ công bố sớm).

5/ Thời gian cấp, trả học bổng học tập kỳ 1: của CSHĐ, từ ngày 10/5/2011 (tất cả các ngày trong tuần) tại tầng 1- Nhà A1. Mời Lớp trưởng lĩnh và phát, lấy chữ ký của lớp để nộp lại phòng KTTC.

Phòng GV&CTSV.