Quyết định, danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2011

Thông báo về việc tổ chức trao, cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp đại học khóa 2006 (22/4/2011)
14/04/2011
Thông báo lịch, TKB các lớp học lại trong học kỳ phụ (hè năm 2011) (update: 10/6/2011)
29/04/2011
Show all
(24/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo:

– Quyết định, danh sách sinh viên các lớp D06TC (235 Sv) được công nhận tốt nghiệp
– Quyết định, danh sách sinh viên các lớp D06 chính quy (27 Sv trả nợ) được công nhận tốt nghiệp
– Quyết định, danh sách sinh viên các lớp HCD07 (2 Sv), B06 (1 Sv) được công nhận tốt nghiệp
– Quyết định, công nhận tốt nghiệp sinh viên Trần Văn Triệu (C07HTTT trả nợ)
(từ ngày 11/7/2011, phòng GV&CTSV sẽ cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm và hoàn trả hồ sơ HSSV cho những sinh viên có tên trong các quyết định trên (chỉ vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần).
* Lưu ý:

(1)   GCN tốt nghiệp tạm thời, Bảng điểm chỉ được cấp 1 lần. Trường hợp xin cấp lại, sinh viên phải có đơn đề nghị và nộp lệ phí theo quy định của Học viện;

(2)   Khi đến liên hệ nhận GCN tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ HSSV: sinh viên phải xuất trình CMND và hoàn trả thẻ sinh viên; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy  ủy quyền hợp lệ và người đến lấy hộ cũng phải xuất trình CMND;

(3)  Những sinh viên còn nợ học phí, nợ tài liệu (nếu có) phải liên hệ phòng KTTC và Trung tâm TTTVđể hoàn thành việc xác nhận trước khi nhận hồ sơ tại phòng GV&CTSV. Các trường hợp khác, sinh viên không phải lấy bất kỳ chữ ký hoặc giấy xác nhận của Học viện khi liên hệ nhận GCN tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm và hồ sơ HSSV;

(4)  Việc cấp bằng tốt nghiệp sẽ có thông báo sau (dự kiến trong khoảng tháng 8-9/2011).

————————————————————————————————————

30/6/2011