Thông báo phát bằng, trả hồ sơ HSSV đối với các lớp TCD05

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành từ năm học 2011-2012 của các lớp D08QT và C09CN (13/5/2011 )
13/05/2011
Thông báo Lịch bán vé xe buýt tháng 5-6/2011 (ngày 26/5 và 31/5/2011)
23/05/2011

Căn cứ công văn số 373/ĐT&KHCN ngày 13/5/2011 về việc thông báo đã có bằng tốt nghiệp hệ Đại học Vừa học vừa làm niên khóa 2005-2010 (danh sách sinh viên tốt nghiệp Học viện đã thường xuyên thông báo cập nhật trên Website tại địa chỉ: www.ptit.edu.vn; hoặc xem tại địa chỉ : www.ptit.edu.vn/giaovu/tabid/286/Default.aspx),

 Do việc xét tốt nghiệp, cấp văn bằng tốt nghiệp của nhiều khóa và vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm, nên Học viện không có điều kiện tập trung sinh viên các lớp TCD05 để tổ chức trao bằng tốt nghiệp. Vì vậy, phòng GV&CTSV thông báo và đề nghị các sinh viên các lớp TCD05 và những sinh viên đã có quyết định công nhận tốt nghiệp chủ động liên hệ với các đơn vị của Học viện (kể từ 19/5/2011):

  • Phòng GV&CTSV (gặp Cô Hương tại tầng 2- nhà A1- Cơ sở đào tạo Hà đông) vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần để trả Thẻ sinh viên và nhận Bảng điểm học tập toàn khóa, Hồ sơ HSSV (nếu trước đó sinh viên chưa nhận các ấn phẩm này).
  • Phòng ĐT&KHCN (gặp Thầy Long tại tầng 2- nhà A1- Cơ sở đào tạo Hà đông) vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần để nhận Bằng tốt nghiệp.

* Lưu ý:

– Khi đến liên hệ nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải xuất trình CMND; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người đến lấy hộ cũng phải xuất trình CMND.

– Sinh viên không phải lấy bất kỳ xác nhận của Học viện khi liên hệ nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp (trừ các trường hợp có danh sách nợ học phí, tài liệu).

Trân trọng thông báo!