Thông báo: Đối chiếu công nợ và thu nợ, thu đợt 4, học phí kỳ 2 năm học 2010-2011

Lịch thi, kết quả thi học kỳ 2, Lịch thi lại của các lớp học hè 2011 (cập nhật: 30/8/2011)
14/04/2011
Thông báo về việc tổ chức trao, cấp bằng tốt nghiệp cho các lớp đại học khóa 2006 (22/4/2011)
14/04/2011
Show all

(18/5/2011), Phòng KTTC- Học viện thông báo danh sách sinh viên nợ học phí (File kèm)

——————

 (26/4/2011), Phòng KTTC- Học viện thông báo tới các lớp sinh viên CĐ/ĐH hệ chính quy tại CSHĐ:

– Thông báo về thu học phí lần 4 (File kèm)

– Danh sách sinh viên nợ học phí (File kèm)

—————————————-

THÔNG BÁO

Về việc hoàn tất nộp học phí và đối chiếu thu học phí kỳ II năm học 2010-2011

Căn cứ các quy định hiện hành của Học viện.

Căn cứ Kế hoạch thu học phí số 102TB/KTTC ngày 16/02/2011 đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt.

Căn cứ Thông báo về việc thu nợ học phí kỳ II năm học 1010-2011 số 74TB/KTTC ngày 04 tháng 03 năm 2011 (lần 1).

Căn cứ Thông báo về việc thu vét và đối chiếu công nợ học phí kỳ II năm học 2010-2011 số 78TB/KTTC ngày  05 tháng 04 năm 2011 (lần 2).

Phòng Kinh tế -Tài chính đã tổ chức 3 đợt thu học phí cho sinh viên. Nhưng hiện tại vẫn còn còn những sinh viên chưa hoàn tất việc nộp học phí (danh sách kèm theo).

Phòng Kinh tế tài chính yêu cầu những sinh viên có tên trong danh sách hoàn tất việc nộp học phí cho nhà trường. Thời hạn nộp học phí:

+ Đối với những sinh viên có đơn xin gia hạn học phí: Thời gian theo đơn.

+ Đối với những sinh viên còn lại: thời gian –  trước ngày 05/05/2011.

Quá thời gian trên, những sinh viên còn nợ học phí sẽ bị xử lý theo quy định của Học viện (Không được tham dự kỳ thi kết thúc học kỳ II năm học 2010-2011 – khoản 2 điều 7, Quyết định số 771/QĐ-TrT- KT&ĐBCLGD ngày 01/10/2009 về việc Ban hành quy định thi kết thúc học phần đ/v hệ CĐ, ĐH chính quyvà không công nhận điểm thi – nếu đã tham dự kỳ thi) và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc nợ học phí trên.

Phòng Kinh tế – Tài chính thông báo để sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ phòng KT-TC để được giải đáp.

————————————-

(14/4/2011), Phòng KTTC- Học viện thông báo tới các lớp sinh viên CĐ/ĐH hệ chính quy tại CSHĐ:

– Thông báo về thu học phí lần cuối (File kèm)

– Danh sách sinh viên nợ học phí( File kèm)

—————————————————————————–

THỐNG BÁO 

Về việc: Tổ chức thu vét và đối chiếu công nợ học phí lần cuối kỳ II năm học 2010-2011

  – Căn cứ Kế hoạch thu học phí kỳ II năm học 2010-2011- số 102TB/KTTC ngày 16/02/2011 đã được lãnh đạo Học viện phê duyệt.

  – Căn cứ sổ theo dõi thu học phí Học sinh- Sinh viên.

Phòng Kinh tế – Tài chính thông báo:

Sau hai đợt tổ chức thu học phí kỳ II năm học 2010-2011, hiện tại vẫn còn một số sinh viên chưa nộp Học phí và còn nợ Học phí (Danh sách chi tiết kèm theo). Phòng Kinh tế – Tài chính sẽ tổ chức một đợt thu vét học phí cuối cùng và đối chiếu công nợ với sinh viên.

1. Mức thu: Thực hiện theo các mức thu của học viện.

2. Thời gian thu: Từ ngày 13/04/2011 đến ngày 22/04/2011

3. Thời gian đối chiếu công nợ:

Phòng Kinh tế – Tài chính sẽ gửi danh sách công nợ về từng lớp trước ngày 08/04/2011. Những sinh viên cần đối chiếu công nợ, đề nghị đến phòng Kinh tế – Tài chính trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 13/04 đến hết ngày 20/04/2011.

4. Địa điểm: Phòng Kinh tế – Tài chính, Tầng 2 nhà A1 (đi lối cầu thang sát sân Tennis).

Hết  thời gian trên, phòng KT-TC sẽ chốt danh sách nợ học phí kỳ II năm học 2010-2011 gửi sang  phòng Giáo vụ & CTSV, TT Khảo thí & ĐBCKGD để xét điều kiện dự thi đối với sinh viên và  xử lý theo các quy định của Học viện.

Phòng Kinh tế- Tài chính yêu cầu sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Mọi vướng mắc liên hệ Phòng Kinh tế- Tài chính để được giải đáp.

Danh sách sinh viên nợ học phí 1.4
Thông báo thu học phí lần 4
Danh sách sinh viên nợ học phí 25.4
Thông báo thu học phí lần cuối
Danh sách sinh viên nợ học phí 1.5