Thông báo lịch, TKB các lớp học lại trong học kỳ phụ (hè năm 2011) (update: 10/6/2011)

Quyết định, danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2011
26/04/2011
Học bổng học tập năm học 2010-2011
03/05/2011
Show all
(10/6/2011), Phòng GV&CTSV thông báo Kế hoạch số 484/KH-GV&CTSV, ngày 10/6/2011 của Học viện về kế hoạch, TKB các lớp học lại hè năm 2011 tại CSHĐ

– Danh sách và thời khóa biểu các lớp học lại

– File: Danh sách Sinh viên đã đăng ký (nộp tiền) học lại hè (Tính tới ngày 14/6/2011)

——————————————–
(28/4/2011), Thông báo số 87/GV&CTSV, ngày 28/4/2011 của phòng GV&CTSV

THÔNG BÁO

                             V/v: Tổ chức các lớp học lại  trong học kỳ phụ năm học 2010-2011 (kỳ hè năm 2011)

Kính gửi:          – Các lớp sinh viên đại học, cao đẳng chính quy

                           – Sinh viên các khóa: C07, D06 trở về trước còn nợ môn

                          

Căn cứ kế hoạch tổ chức học lại năm học 2010-2011 của Học viện (kế hoạch số 62/KH-GV&CTSV ngày 21/01/2011), phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức các lớp học lại trong học kỳ phụ năm học 2010-2011 (kỳ hè năm 2011) như sau:

1. Thời gian:

– Thời gian học: từ 06/7 đến 06/8/2011; mỗi buổi học 5 tiết, sáng từ 7h50; chiều từ 13h20.

– Thời gian thi: từ 27/7 đến 12/8/2011 (sẽ có thông báo sau).

2. Các môn học: dự kiến gồm 42 lớp/môn học (chi tiết kèm).

3. Đối tượng: sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy các lớp, các khóa còn nợ môn (đặc biệt lưu ý những sinh viên các lớp năm cuối còn nợ môn (C08; D07); sinh viên các khóa C07; D06 trở về trước còn nợ môn).

4. Thủ tục, thời hạn đăng ký: Sinh viên nộp lệ phí học lại để đăng ký học lại (không cần đơn đăng ký) tại phòng KTTC (sảnh nhà A1): trong thời gian từ 04/5 đến 25/5/2011. Lịch học và danh sách học chính thức phòng GV&CTSV sẽ công bố trước 15/6/2011.

5. Một số lưu ý:

– Sinh viên được quyền đăng ký tối đa 4 môn học/học phần trong kỳ hè.

– Lớp có số lượng sinh viên quá ít sinh viên hoặc Học viện không thể bố trí được lớp so với kế hoạch dự kiến, lớp học có thể bị hoãn và sinh viên được hoàn lại phí học lại.

– Lớp có số lượng sinh viên đăng ký học nhiều hơn mức quy định, sinh viên sẽ được hoàn trả phí học lại theo mức chênh lệch tương ứng.

– Trong trường hợp cùng môn học nhưng khác ngành, bậc đào tạo (khác số đvht) thì sinh viên nợ môn nào đóng lệ phí học lại theo số đvht còn nợ và được bố trí học chung lớp học lại theo chương trình có số đvht lớn hơn; khi thi được thực hiện theo đề thi tương ứng với chương trình của ngành, bậc đào tạo.

– Việc tổ chức học lại và thi kiểm tra được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo hiện hành (như môn học chính khóa trong tất cả các hoạt động điểm danh, làm bài tập/kiểm tra/thực hành, thi hết môn,…).

Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các lớp sinh viên biết để thực hiện.

———————–

(12/5/2011), phòng GV&CTSV thông báo bổ sung: Ngoài 42 lớp/môn học có kế hoạch tổ chức học lại trên, theo nguyện vọng của sinh viên năm cuối (D07, C08), những sinh viên/nhóm sinh viên các lớp C08/D07 có nguyện vọng có thể đăng ký danh sách học lại (theo mẫu) gửi nộp phòng GV&CTSV trước 25/5/2011 (không lấy ý kiến xác nhận từ giảng viên).

Nếu có thể mở được lớp (các Khoa bố trí được giảng viên giảng dạy), sau ngày 25/5, phòng GV&CTSV sẽ có thông báo để sinh viên đóng học phí và tổ chức lớp.

* Lưu ý, tính tới ngày 13/5/2011, trong số trên 4.600 lượt sinh viên học lại, mới có khoảng 250 lượt sinh viên đăng ký học lại (so với trên 1.700 lượt sinh viên phòng GV&CTSV dự kiến có thể đăng ký!!!).

————————-

 

Danh sách và thời khóa biểu các lớp học lại PDF
Danh sách và thời khóa biểu các lớp học lại Doc
Danh sách học lại
Thông báo tổ chức học lại hè 2011
Mẫu đơn đăng ký học lại