Danh mục các quy định, văn bản về học phí, học bổng, lệ phí (7/5/2011 )

Học bổng học tập năm học 2010-2011
03/05/2011
Thông báo kết quả đánh giá, XLRL và các quyết định khen thưởng, kỷ luật, học bổng sinh viên năm học 2010-2011
09/05/2011
Show all

HỌC VIỆN THÔNG BÁO CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, LỆ PHÍ NHƯ SAU:

1/ Quy định về mức thu học phí, lệ phí ký túc xá, lệ phí học lại, thi lại:

        – Áp dụng cho năm học 2010-2011 theo QĐ số 992, tháng 12/2010

        – Áp dụng cho năm học 2011-2012 theo QĐ số 184, tháng 3/2011

– Áp dụng cho năm học 2012-2013 theo QĐ số 118, tháng 3/2012

        – Học phí áp dụng cho sinh viên học cùng lúc 2 chương trình đào tạo được áp dụng từ năm học 2011-2012 theo:

 (i) Quy định về học 2 chương trình đào tạovà

(ii)- Quy định về mức thu học phí theo QĐ số 184, tháng 3/2011

2/ Quy định về học bổng khuyến khích học tập của hệ chính quy dài hạn

        – Áp dụng từ năm học 2010-2011 theo QĐ số 260, tháng 4/2011

        – Mức học bổng và số suất học bổng học tập năm học 2010-2011

3/ Quy định về mức thu lệ phí phúc khảo điểm, cấp lại thẻ sinh viên, cấp lại bảng điểm,…

        – Áp dụng từ 15/5/2011 theo QĐ số 282, tháng 5/2011

Trân trọng ./.