Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012

Thông báo: Thời khóa biểu các lớp học lại, lớp riêng hè năm học 2011-2012 (Thêm môn học – Cập nhật 20/06/2012) (26/6/2012 )
26/06/2012
Thông báo: Thay đổi phòng học các lớp học lại hè (Kể từ ngày 27/06/2012) (27/6/2012 )
27/06/2012
Show all

Ngày 20/06/2012, Tiểu ban xét thi và tốt nghiệp – Cơ sở Hà Nội của Học viện đã họp và xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012. Căn cứ kết luận của Tiểu ban, Phòng GV&CTSV thông báo như sau:

1.    Điều kiện để dự thi tốt nghiệp:

        –   Sinh viên đủ điều kiện thi tốt nghiệp là sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, không có môn học nào còn nợ điểm (trừ các môn điều kiện – GDTC).

        –   Sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp sẽ dự thi tốt nghiệp 03 môn: môn điều kiện, môn cơ sở và môn thi chuyên môn theo quy định của Học viện.

        –   Các trường hợp sinh viên còn nợ điểm được tham gia ôn tập tốt nghiệp, trong trường hợp trước ngày thi 10 ngày (dự kiến thi vào ngày 21-22/07/2012) sinh viên đã trả nợ hết các môn sẽ được xét dự thi tốt nghiệp cùng đợt. Lưu ý: Danh sách được xét dự thi bổ sung được Phòng GV&CTSV lập, trình Hội đồng phê duyệt căn cứ trên kết quả thi do Trung tâm KT&ĐBCLGD cung cấp (sinh viên không phải làm đơn xin xét dự thi tốt nghiệp).

        –   Các trường sinh viên nợ môn chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp có trách nhiệm đăng ký học lại, thi trả nợ các môn học cùng với các khóa khác; sinh viên đăng ký được xét dự thi tốt nghiệp sau khi đã trả nợ hết các môn học trong hạn không quá 2 năm kể từ tháng 6/2012 theo quy chế đào tạo hiện hành.

2.    Danh sách, kế hoạch ôn thi, thi tốt nghiệp và các thông tin khác:

        –   Danh sách các sinh viên đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và bảng điểm tổng hợp của các lớp kèm theo.

        –   Sinh viên ôn tập, thi tốt nghiệp các học phần theo kế hoạch Phòng GV&CTSV đã công bố.

        –   Các sinh viên còn nợ học phí, thiếu giấy tờ bổ sung phục vụ xét tốt nghiệp yêu cầu hoàn thiện, nộp bổ sung trước 12/07/2012.

        Phòng GV&CTSV thông báo tới sinh viên các lớp biết và thực hiện. Chi tiết đề nghị Ban cán sự các lớp liên hệ thầy Nguyễn Hải Nam – Phòng GV&CTSV (điện thoại: 0904332069).

Trân trọng!

26/6/2012