Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH Chính quy ( L10 đợt 1, L11)

Thông báo: Thay đổi hình thức thi đối với môn Tin học quản lý của lớp B10CQQT1-B
17/07/2012
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 3 các lớp L10CQ đợt 2 (Tại ĐH Bách khoa và CĐ Phát thanh – truyền hình)
20/07/2012
Show all
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp Liên thông CĐ-ĐH Chính quy ( L10 đợt 1, L11)
Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên thông báo kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 của các lớp L10 đợt 1, L11 như file kèm (Cập nhật 17/7/2012)

Đề nghị các sinh viên thi lại thực hiện nghiêm túc kế hoạch thi này.

Trân trọng ./.

17/7/2012