Thông báo: Thay đổi phòng học các lớp học lại hè (Kể từ ngày 27/06/2012) (27/6/2012 )

Thông báo: Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2009-2012
26/06/2012
Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông năm 2012, Kết quả thi lần 1 và lịch thi lần 2 các lớp BSKT (Cập nhật : 5/9/2012) (2/7/2012 )
02/07/2012
Show all
Thông báo: Thay đổi phòng học các lớp học lại hè (Kể từ ngày 27/06/2012)
Theo thời khóa biểu học lại hè bắt đầu học từ ngày 25/06/2012, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp học lại hè các môn sau đây thay đổi phòng học bắt đầu từ ngày 27/06/2012.

Phòng GV&CTSV thông báo tới các Khoa đào tạo 1 và các lớp sinh viên:

STT Lớp Phòng học cũ Phòng học thay đổi
1 Giải tích 1 202A3 302A2
2 Đại số 202A3 302A2
3 Xác suất thống kê 205A3 302A2
4 Toán kỹ thuật 207A3 401A2

        Phòng GV&CTSV đề nghị các Khoa đào tạo 1 phối hợp thông báo tới các Bộ môn, giảng viên, giảng viên thỉnh giảng có liên quan được biết và cùng phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng!