Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3

Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012
03/07/2012
Lịch thi lần 1 học kỳ phụ (học hè) năm học 2011-2012 các lớp hệ cao đẳng đại học chính quy
17/07/2012
Show all
Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3
Theo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2011-2012 môn thi Chuyên đề của lớp D08CNPM1,2,3 thời gian thi từ ngày 16/07/2012, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp  D08CNPM1,2,3 thay đổi lịch thi lần 2 của môn Chuyên đề như sau.

Phòng GV&CTSV thông báo tới Khoa CNTT 1 và các lớp sinh viên:

STT Lớp Thời gian thi ban đầu Thời gian thi thay đổi Số lượng SV thi lại Phòng thi
1 D08CNPM1 16/07/2012 25/07/2012 4 102A2
2 D08CNPM2 16/07/2012 25/07/2012 2 102A2
3 D08CNPM3 16/07/2012 25/07/2012 1 102A2

Phòng GV&CTSV đề nghị Khoa CNTT1 phối hợp thông báo tới các Bộ môn, giảng viên, sinh viên có liên quan được biết và cùng phối hợp triển khai thực hiện để đảm bảo đúng tiến độ đào tạo của Học viện.

Trân trọng!

12/7/2012

Các tin mới: