Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012

Lịch ôn thi tuyển sinh liên thông năm 2012, Kết quả thi lần 1 và lịch thi lần 2 các lớp BSKT (Cập nhật : 5/9/2012) (2/7/2012 )
02/07/2012
Thông báo: Thay đổi lịch thi lại ngày 16/07/2012 của lớp D08CNPM1,2,3
12/07/2012
Show all
Lịch thi cải thiện điểm, danh sách sinh viên dự thi CTĐ – học kỳ 2 năm học 2011-2012

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo lịch thi cải thiện điểm học kỳ 2 năm học 2011-2012 cụ thể như sau:

– Lịch thi cải thiện điểm (Cập nhật 12/06/2012)

– Danh sách sinh viên dự thi (chính thức- cập nhật 12/06/2012)
—————————————————-
– Danh sách sinh viên dự thi (cập nhật 11/06/2012)
—————————————————-
– Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi (07/06/2012)

Đề nghị các bạn sinh viên tham gia thi cải thiện điểm nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Trân trọng ./.