Thông báo: V/v: Tư vấn định hướng và đăng ký chuyên ngành các lớp D20VT

Thông báo: V/v Điều chỉnh phòng học các lớp Chất lượng cao (CLC) từ ngày 02/10/2023
29/09/2023
Thông báo Về việc: Thu học phí, học lại kỳ I năm học 2023-2024 Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học cơ sở Đào tạo Hà Nội
02/10/2023

Kính gửi:  Sinh viên các lớp D20VT

Căn cứ chương trình và tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2020 ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, từ học kỳ 2 năm học 2023-2024 sẽ chia thành 3 chuyên ngành: Thông tin vô tuyến và di động, Hệ thống IoT, Mạng và dịch vụ Internet. Để giải thích cho sinh viên hiểu rõ các chuyên ngành học và định hướng nghề nghiệp sau này, phòng Giáo vụ và Khoa Viễn tổ chức buổi hội thảo cho 391 sinh viên ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông. Cụ thể như sau:

  • Thời gian: 12h00 ngày 04/10/2023
  • Địa điểm: Hội trường A2.
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo khoa Viễn thông, toàn thể sinh viên Đại học Kỹ thuật điện tử viễn thông khóa 2020.

Sau buổi hội thảo các sinh viên phải đăng ký online trên trang http://qldt.ptit.edu.vn/ từ 12.00 ngày 16/10/2023 đến 24.00 ngày 17/10/2023. Cách đăng ký sinh viên xem trên trang web qldt.ptit.edu.vn.

Lưu ý: Các trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến, nhà trường sẽ tự sắp xếp theo chuyên ngành hợp lý.

Phòng Giáo vụ thông báo triệu tập các sinh viên Đại học khóa ngành trên biết và nghiêm túc thực hiện. Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng thông báo!