Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2023 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy – chương trình Chất lượng cao khoá 2023 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 9/2023)
22/09/2023
Thông báo V/v: Tổ chức các lớp học lại, học cải thiện điểm theo lớp riêng – học kỳ 1, năm học 2023-2024 cho sinh viên các lớp Đại học chính quy
25/09/2023

Căn cứ kế hoạch và thông báo của Học viện về việc cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đợt tháng 09/2023. Phòng Giáo vụ thông báo về việc cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2023 khối ngành Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện. Cụ thể:

  1. Cấp bằng tốt nghiệp:

– Học viện cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 1152/QĐ-HV ngày 22/08/2023 (danh sách kèm theo).

– Sinh viên có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng phát bằng – Tầng 2 – nhà A1 (Đầu hồi phía sân trước nhà A2) vào các chiều Thứ Ba, Thứ NămThứ Sáu hàng tuần.

  1. Tổ chức Lễ tốt nghiệp: Học viện dự kiến tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên trong tháng 10/2023. Kế hoạch cụ thể sẽ được Học viện thông báo sau.
  2. Lưu ý;

– Sinh viên cần hoàn tất các thủ tục: trả tài liệu, giáo trình còn mượn; nộp học phí, lệ phí KTX còn nợ (nếu có)… tại các Đơn vị có liên quan trước khi nhận bằng.

– Phòng Giáo vụ trả hồ sơ HSSV, bảng điểm toàn khóa cho các sinh viên tốt nghiệp tại “Bộ phận một cửa” trong giờ hành chính.

– Khi đến nhận hồ sơ, văn bằng tốt nghiệp: sinh viên phải mang theo CMTND/CCCD; trường hợp nhờ người khác lấy hộ phải có giấy ủy quyền hợp lệ và người lấy hộ cũng phải xuất trình CMTND/CCCD.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên có liên quan đê biết và thực hiện./.

 Tải về:

Toàn văn thông báo + DSSV được cấp bằng TN