Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận, bảo lưu kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên khóa 2023

Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2023
21/09/2023
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy – chương trình Chất lượng cao khoá 2023 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 9/2023)
22/09/2023

– Căn cứ Thông tư số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 về việc ban hành Quy định tổ chức, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

– Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-HV ngày 11/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo tín chỉ.

Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ Công nhận, bảo lưu kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và các học phần bắt buộc… đối với khóa 2023 như sau:

  1. Đối tượng:

– Sinh viên đã tích lũy, hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và các học phần bắt buộc… từ chương trình đào tạo/ngành đào tạo/khóa học khác hoặc từ một cơ sở đào tạo khác được xem xét công nhận, bảo lưu và chuyển đổi sang tín chỉ chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo theo học

– Sinh viên thuộc các đối tượng được miễn học, miễn học – miễn thi Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất theo quy định.

  1. Hồ sơ cần nộp: Sinh viên làm đơn theo mẫu, nộp lệ phí theo quy định của Học viện và nộp các giấy tờ chứng minh đối tượng được xét miễn học, miễn học – miễn thi như sau:
  2. Miễn học – miễn thi học phần Giáo dục quốc phòng:

– Sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp:  Sinh viên nộp bản sao có công chứng giấy chứng nhận sỹ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp.

– Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP-AN trình độ đại học: Nộp bản sao có công chứng chứng chỉ GDQPAN.

  1. Miễn học – miễn thi học phần Giáo dục thể chất và các học phần bắt buộc khác:

– Sinh viên đã hoàn thành học phần Giáo dục thể chất hoặc các học phần bắt buộc khác trong chương trình đào tạo: Nộp chứng chỉ/bảng kết quả học tập có đóng dấu của đơn vị đã đào tạo.

  1. Miễn học – miễn thi phần thực hành Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất:

– Sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật: Nộp bản sao có công chứng giấy xác nhận khuyết tật.

– Sinh viên không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự, không được vận động mạnh… theo quy định hiện hành: Nộp giấy xác nhận có đóng dấu của bệnh viện.

– Sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân: Nộp bản sao có công chứng quyết định xuất ngũ.

Lưu ý: Sinh viên chỉ được miễn học – miễn thi phần thực hành. Phần lý thuyết sinh viên vẫn phải theo học theo quy định.

  1. Tạm hoãn học:

– Sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị: Nộp giấy xác nhận của bệnh viện nơi sinh viên điều trị.

– Sinh viên là phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành: Nộp giấy xác nhận về tình trạng sức khỏe.

III. Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ, lệ phí theo quy định trực tiếp tại Văn phòng một cửa. Thời gian: Từ 25/9/2023 đến 06/10/2023

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn xin MHMT/tạm hoãn học