Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2023

Thông báo V/v: Đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2019
15/09/2023
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận, bảo lưu kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên khóa 2023
22/09/2023

– Căn cứ Quy chế đào tạo hệ Đại học chính quy của Học viện.

– Căn cứ Kết quả học tập của sinh viên tính đến ngày 15/09/2023

Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên các khóa đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2023 như sau:

  1. Danh sách các sinh viên các khóa Đại học chính quy đã tích lũy đủ điều kiện để xét tốt nghiệp kèm theo.
  2. Lưu ý:

– Sinh viên tra cứu điểm đã được cập nhật trên trang http://qldt.ptit.edu.vn. Sinh viên có thắc mắc về kết quả học tập: Liên hệ cô Hoàng Kim Cúc – phòng Giáo vụ (email: hkcuc@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797)

– Sinh viên có thắc mắc về học phí, lệ phí: Liên hệ cô Đỗ Thị Minh Tâm – phòng Tài chính Kế toán (email: tamdtm@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.3113166)

– Sinh viên thiếu hồ sơ đề nghị nộp bổ sung hồ sơ bản sao công chứng bằng tốt nghiệp, giấy khai sinh tại Văn phòng Một cửa (ô số 1) hoặc gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ: Cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông – Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông – Hà Nội.

– Sinh viên hoãn tốt nghiệp: làm đơn và gửi cô Đỗ Thúy Hằng – Phòng Giáo vụ (email: hangdt@ptit.edu.vn, điện thoại 0243.8547797); Trường hợp không có email Học viện SV gửi kèm ảnh chụp thẻ sinh viên hoặc CMT/CCCD để xác minh (Email phải ghi rõ thông tin Mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, lớp, SĐT, và nội dung thắc mắc, kiến nghị).

– Thời hạn thắc mắc, bổ sung hồ sơ, hoàn thiện học phí, nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp trước 16h00 ngày 28/09/2023.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện. Các sinh viên không thực hiện đúng việc bổ sung hồ sơ, nộp học phí, lệ phí đúng hạn sẽ không được xét tốt nghiệp đợt này.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo

DSSV đủ điều kiện tốt nghiệp (dự kiến)

Mẫu đơn xin hoãn TN