Thông báo V/v: Đăng ký thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các ngành khối kỹ thuật khóa 2019

Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp các lớp: D19 khối ngành kỹ thuật
14/09/2023
Thông báo V/v: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2023
21/09/2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Phòng Giáo vụ thông báo về việc thực hiện khối kiến thức Tốt nghiệp cho sinh viên các ngành kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2019 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng:

  • Sinh viên các ngành khối kỹ thuật hệ Đại học chính quy khóa 2019 thuộc diện đủ điều kiện làm Đồ án hoặc học các học phần thay thế tốt nghiệp theo thông báo của Học viện.
  • Sinh viên các ngành khối kỹ thuật hệ đại học chính quy các khóa từ 2018 trở về trước (còn hạn đào tạo) còn nợ các học phần thay thế tốt nghiệp

2. Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký online trên hệ thống QLĐT

a) Các ngành Công nghệ thông tin, An toàn Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ Đa phương tiện: từ 12h00 ngày 20/09/2023 đến 24h ngày 23/09/2023.

b) Ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông:

– Sinh viên làm Đồ án tốt nghiệp đăng ký từ: từ 12h00 ngày 20/09/2023 đến 24h00 ngày 23/09/2023

– Sinh viên đăng ký học phần thay thế tốt nghiệp:

+ Từ 12h00 ngày 20/09/2023 đến 12h00 ngày 21/09/2023 đăng ký học phần bắt buộc của mỗi chuyên ngành;

+ Từ 14h00 ngày 21/09/2023 đến 24h00 ngày 23/09/2023 đăng ký học phần tự chọn của mỗi chuyên ngành.

c) Sinh viên các khóa trước đăng ký học lại môn học thay thế tốt nghiệp: từ 12h00 ngày 25/09/2023 đến 24h00 ngày 26/09/2023 (không nộp đơn)

3. Danh mục các môn học, thời khóa biểu:

– Danh mục các mã đồ án tốt nghiệp, mã học phần thay thế tốt nghiệp sinh viên xem tại phụ lục kèm theo của thông báo.

– Thời khóa biểu của các học phần thay thế tốt nghiệp kèm theo.

4. Lưu ý:

– Các sinh viên xin chuyển hình thức từ làm Đồ án tốt nghiệp sang học các học phần thay thế cần đăng ký môn học theo thời gian và nội dung trên. Sinh viên làm đơn xin chuyển nguyện vọng từ làm Đồ án tốt nghiệp sang học học phần thay thế theo thông báo của Hội đồng xét tốt nghiệp.

Lưu ý: Sinh viên tự chịu trách nhiệm với thời gian học tập đã đăng ký của cá nhân, Sinh viên cần hỗ trợ đăng ký làm Đơn và gửi email về phòng Giáo vụ (thầy Nguyễn Ngọc Quang, e-mail:  quangnn@ptit.edu.vn từ ngày 0h ngày 25/09/2023 đến hết 24h00 ngày 26/09/2023. Lưu ý: Phòng Giáo vụ chỉ giải quyết đối với các email sinh viên do Học viện đã cấp. Các thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ theo số điện thoại 0917235206 trong giờ hành chính (8h30-11h30; 14h00-16h30) để được giải đáp.

Trân trọng./.

Tải về:

Toàn văn thông báo + danh mục các môn học thay thế tốt nghiệp

Thời khóa biểu các môn học thay thế tốt nghiệp

Mẫu đơn xin hỗ trợ đăng ký môn học