Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy – chương trình Chất lượng cao khoá 2023 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 9/2023)

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận, bảo lưu kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đối với sinh viên khóa 2023
22/09/2023
Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2019-2023 các ngành khối Kinh tế, Truyền thông Đa phương tiện
22/09/2023

– Căn cứ Quyết định số 980QĐ-HV ngày 29/10/2021 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Quy định tổ chức đào tạo và kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ Đại học hệ chính quy – Chương trình Chất lượng cao của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

– Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-HV ngày 17/08/2022 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc bổ sung các mức thu khác của Học viện.

Học viện thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ xét miễn học miễn thi tiếng Anh  – học kỳ 1, năm học 2023-2024 (đợt tháng 9/2023) cho sinh viên hệ Đại học chính quy – chương trình Chất lượng cao khoá 2023, cơ sở đào tạo Hà Nội có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định như sau:

  1. Đối tượng, hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  2. Đối tượng:

Các sinh viên hệ Đại học chính quy – chương trình Chất lượng cao khoá 2023 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định và có nhu cầu xét miễn học miễn thi (danh mục chứng chỉ, mức quy đổi điểm tương ứng kèm theo).

  1. Hình thức, thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  2. Bước 1: Sinh viên đăng ký, khai hồ sơ online theo link sau, lưu ý khai các thông tin theo yêu cầu trong form theo đúng mục đích ( Xét miễn học miễn thi, gửi kèm ảnh chụp phiếu điểm, chứng chỉ rõ nét).

– Thời gian từ ngày 25/9/2023 đến ngày 06/10/2023

– Link đăng ký Xét miễn học miễn thi tiếng Anh: https://forms.office.com/r/BNL0kmZ8L8

  1. Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ:

– Thời gian từ ngày 25/9/2023 đến 16h30 ngày 06/10/2023.

– Sinh viên nộp trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa ( Ô số 1)

  1. Bước 3: Nộp kinh phí xét, quản lý theo quy định

– Khi có thông báo danh sách sinh viên (dự kiến) được xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu thì sinh viên nộp kinh phí xét, quản lý trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa (ô số 10) hoặc qua Slink-Ptit theo thông báo của phòng Tài chính kế toán.

Mức thu theo quy định của Học viện áp dụng từ năm học 2022-2023, cụ thể:

+ Xét, quản lý học phần được miễn học – miễn thi: bằng 30% mức thu học phí của học phần tương ứng.

  1. Hồ sơ tiếp nhận bao gồm:

– Đơn xin xét miễn học – miễn thi, chuyển đổi điểm tiếng Anh theo Mẫu 1d.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ/phiếu điểm tiếng Anh quốc tế:

+ Sinh viên nộp bản sao công chứng chứng chỉ/phiếu điểm (Học viện sẽ thực hiện thủ tục hậu kiểm với các Đơn vị cấp chứng chỉ sau khi tiếp nhận).

+ Các trường hợp đặc biệt: sinh viên liên hệ Cô Chu Phương Hiền theo địa chỉ, thông tin tại mục III để được hướng dẫn.

III. Quy trình thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ theo thời gian và hình thức tại mục I.

– Nhập dữ liệu sinh viên có đơn đề nghị xét, kiểm tra, rà soát thông tin

– Thông báo danh sách sinh viên dự kiến được xét miễn học miễn thi trên website: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra thông tin, các sai sót nếu có đề nghị phản ánh với Phòng Giáo vụ (cô Chu Phương Hiền – tầng 1 – A1, điện thoại: 0243.854.7797) để kịp thời cập nhật, điều chỉnh.

– Thực hiện công tác hậu kiểm đối với các chứng chỉ.

– Trình Giám đốc Học viện ra Quyết định miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm và công nhận đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên;

– Thông báo kết quả cho sinh viên trên trang web: http://www.ptit.edu.vn/giaovu.

– Cập nhật điểm trên hệ thống Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các đơn vị, các lớp sinh viên có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Giáo vụ để được hướng dẫn, giải đáp.

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Mẫu đơn

Phu luc 1_Bang quy doi diem cac chung chi tieng Anh_CLC

Phu luc 2_Bang quy doi chuyen diem_CLC-1