Thông báo: Thời khóa biểu giảng dạy học tập, danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016

Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2011
25/02/2016
Thông báo: Điều chỉnh phòng học
14/03/2016
Show all
Phòng Giáo vụ thông báo:

Ngày 10/03/2016:

Cập nhật danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 (khóa 2012,2013,2014,2015)

Cập nhật danh sách lớp, thời khóa biểu sinh viên lớp chất lượng cao khóa 2015

———————————————————————————————————————————–

Ngày 17/02/2016:

Cập nhật:
– Cập nhật giảng viên các lớp Tin học cơ sở 2

– Cập nhật TKB môn Nguyên lý kế toán (FIA1321) các lớp C15

———————————————————————————————————————————–

Ngày 01/02/2016:

Điều chỉnh phòng học

– Kỹ thuật đồ họa (nhóm 4, 5)
– Phát triển phần mềm hường dịch vụ nhóm 5 và L14CNPM

———————————————————————————————————————————–

Ngày 28/01/2016:

         Cập nhật thời khóa biểu khóa 2015

———————————————————————————————————————————–

Ngày 15/01/2016:

         Điều chỉnh lịch học môn

                   + Cấu trúc dữ liệu & giải thuật nhóm 7,8 (thầy Trần Vũ Anh)
                   + Chuyên đề lớp E12PT (thầy Cao Minh Thắng)

———————————————————————————————————————————–

Ngày 15/01/2016:

          Cập nhật điều chỉnh:
                   + Phòng học các lớp kíp 5 ở tầng 2,3 nhà A2
                   + Cập nhật lại giảng viên các lớp ngành CNTT
———————————————————————————————————————————–

Ngày 14/01/2016:

Thời khóa biểu giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 của sinh viên hệ cao đẳng, đại học, liên thông chính quy các khóa 2012, 2013, 2014, 2015, cụ thể như sau:

          Sinh viên khóa download file kèm

Hoặc đăng nhập vào hệ thống đăng ký môn học http://qldt.ptit.edu.vn để xem thời khóa biểu các lớp môn học/học phần.

Trân trọng ./.