Thông báo: Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đợt tháng 1/2016

Thông báo V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2016 của sinh viên Cơ sở đào tạo Hà Nội
14/01/2016
Thông báo: Kết quả xử lý đơn đăng ký ghọc ghép học lại, học cải thiện học kỳ 2 năm học 2015-2016
02/02/2016
Show all

THÔNG BÁO

Về việc Cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, thông báo cấp bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy khóa trước trả nợ của toàn Học viện, cụ thể:

ü  Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 845/QĐ-HV ngày 18/11/2015 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

ü  Danh sách sinh viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-HV ngày 18/11/2015 của Giám đốc Học viện (chi tiết kèm theo).

Danh sách học viên được cấp bằng tốt nghiệp được công bố trên cổng thông tin điện tử của Học viện tại địa chỉ: http://ptit.edu.vn

Học viện thông báo và đề nghị:

§   Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Nam được biết, dự kiến kế hoạch nhận bằng.

§   Phòng Giáo vụ thông báo cho các sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc được biết.

§   Sinh viên của cơ sở đào tạo phía Bắc hoàn hiện các thủ tục và nhận bằng tại Phòng 106-A3 vào các buổi chiều thứ 5 và chiều thứ 6 hàng tuần.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp
27/1/2016