Kế hoạch: Tổ chức thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại cơ sở Hà Đông (Đợt 1 T03/0216)

Thông báo: V/v Kế hoạch thi học kỳ 2 các lớp C13, Tiếng anh bậc 1 tăng cường
19/02/2016
Thông báo V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 2011
25/02/2016
Show all

KẾ HOẠCH

Tổ chức thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại cơ sở Hà Đông

Đợt 1 tháng 03/2016

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016, Học viện thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp đối với sinh viên tại cơ sở đào tạo Hà Đông trong tháng 03 năm 2016, cụ thể như sau:

I- Đối tượng dự thi:

1. Sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy các ngành được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, hoặc thi lại tốt nghiệp.

2. Sinh viên hệ liên thông CĐ-ĐH chính quy được xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp, hoặc thi lại tốt nghiệp.

3. Sinh viên hệ cao đẳng nghề khóa 2012-2015 được xét đủ ĐKDT tốt nghiệp, hoặc thi lại tốt nghiệp ngành CNTT.

Ghi chú: Sinh viên thi lại tốt nghiệp phải làm đơn nộp theo mẫu (kèm) tại Trung tâm giao dịch Một cửa đến hết ngày 14/03/2016 (Gia hạn thời gian so với thông báo cũ 05/03/2016)

II- Thời gian và địa điểm thi (xem file kèm)

Đề nghị các sinh viên download file kèm để xem chi tiết kế hoạch.

Trân trọng ./.

Tải về :

Kế hoạch thi tốt nghiệp tháng 03/2016 + Mẫu đơn
23/2/2016