Thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học/miễn thi các học phần tiếng anh (Đợt tháng 1/2019)

Thời khóa biểu học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019
17/01/2019
Thông báo: DSSV khóa 2014 được công nhận chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 5, DSSV chuyển đổi điểm (tháng 02/2019)
21/02/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên được miễn học/miễn thi các học phần tiếng anh (Đợt tháng 1/2019) của khóa 2017, khóa 2018, cụ thể sinh viên dowload file kèm.

Các học phần tiếng anh sinh viên đã được miễn học/ miễn thi sẽ bị hủy kết quả đăng ký trên qldt.ptit.edu.vn.

Các trường hợp có sai lệch về thông tin đề nghị sinh viên liên hệ cô Hiền – Phòng Giáo vụ để được giải quyết.

Trân trọng ./.

Tải về:

Danh sách sinh viên Khóa 2017

Danh sách sinh viên khóa 2018