Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật thiếu hồ sơ thẩm định tốt nghiệp

Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 1 (T2.2019)
27/02/2019
V/v: Cấp GCNTN tạm thời, bảng điểm toàn khóa và trả hồ sơ HSSV cho sinh viên đợt tháng 3/2019 (lần 1)
08/03/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật hiện còn thiếu hồ sơ thẩm định tốt nghiệp: Bản sao giấy khai sinh, bản sao bằng tốt nghiệp THPT (danh sách kèm theo).

Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên nộp bổ sung hồ sơ trước 17h00 ngày 11/03/2019 tại Văn phòng một cửa (phòng Giáo vụ) để hoàn thiện hồ sơ xét tốt nghiệp cho các lần tiếp theo.

Các trường hợp không nộp bổ sung hồ sơ đúng quy định sẽ không được xét tốt nghiệp.

Trân trọng ./.

 

Tải về: Danh sách sinh viên D14 thiếu hồ sơ thẩm định