Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2018 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Thông báo: DSSV khóa 2014 được công nhận chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 5, DSSV chuyển đổi điểm (tháng 02/2019)
21/02/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 1 (T2.2019)
27/02/2019

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ các Quyết định số 243/QĐ–GDQP-AN ngày 26/10/2018 và Quyết định số 244/QĐ–GDQP-AN ngày 24/11/2018 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội về việc công nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN và khen thưởng khóa 243, 244 thuộc các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 và các sinh viên khóa trước trả nợ môn của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo đến Sinh viên các lớp trên về việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đến nhận chứng chỉ GDQP-AN như sau:

  1. Thời gian và địa điểm nhận chứng chỉ:
  • Thời gian: Từ ngày 27/02/2019 đến ngày 09/05/2019 theo lịch trả của từng lớp kèm theo (trong giờ hành chính). Sinh viên các lớp Chất lượng cao nhận chứng chỉ theo lớp cũ.
  • Địa điểm: Bộ phận “Văn phòng một cửa” (ô số 1-2 phòng Giáo vụ).
  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thiết:
  • Chứng chỉ được trả cho từng sinh viên. Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ GDQP-AN cần mang theo theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên.
  • Sinh viên đến nhận theo đúng lịch trả của từng lớp. Các trường hợp không nhận theo lịch nêu trên, phòng Giáo vụ sẽ trả chứng chỉ sau khi đợt trả theo lớp kết thúc.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

Trân trọng!             

Tải về:  Toàn văn thông báo + lịch phát