Thông báo: DSSV khóa 2014 được công nhận chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 5, DSSV chuyển đổi điểm (tháng 02/2019)

Thông báo: Danh sách sinh viên được miễn học/miễn thi các học phần tiếng anh (Đợt tháng 1/2019)
25/01/2019
Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2018 và các sinh viên khóa trước học trả nợ
21/02/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên khóa 2014 được công nhận chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 5, tháng 2/2019, Danh sách sinh viên được chuyển đổi điểm, cụ thể sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: Danh sách sinh viên khóa 2014 đạt chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 5 (tháng 2/2019)

Danh sách được chuyển đổi điểm