Thông báo: DSSV Khóa 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019

Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè năm học 2018-2019)
08/05/2019
Thông báo: Về việc Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp Hệ Đại học chính quy, niên khóa 2014-2019, khối ngành Kỹ thuật
10/05/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ trên đơn đề nghị của Sinh viên, phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên khóa 2015 dự kiến xét chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2019. Cụ thể sinh viên download file kèm.
Lưu ý: Trường hợp sinh viên đã được đánh dấu (màu vàng) trong danh sách trên thiếu đơn đề nghị xét chuẩn đầu ra, phải nộp bổ sung đơn (không phải nộp bổ sung chứng chỉ/phiếu điểm) để được xét.
Trân trọng ./.
Tải về: