Thông báo: Phân lớp chuyên ngành khóa 2016 (D16CN, D16QT, D16MR

Thông báo: Cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019
02/05/2019
Thông báo V/v: Đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Học kỳ hè năm học 2018-2019)
08/05/2019

Phòng Giáo vụ thông báo:

Căn cứ kết quả học tập, nguyện vọng của sinh viên phòng Giáo vụ thông báo kết quả phân lớp chuyên ngành của khóa 2016 cụ thể như sau:

Đối với ngành CNTT, những sinh viên đăng kí chuyên ngành HTTT có ĐTBCTL <1.90 sẽ phải chuyển sang chuyên ngành CNPM (42SV).
Chuyên ngành CNPM: 204 SV
Chuyên ngành HTTT: 207 SV
Trân trọng!

Tải về:

Danh sách phân chuyên ngành D16CN

Danh sách phân lớp chuyên ngành D16MR

Danh sách phân lớp chuyên ngành D16QT