Thông báo: Kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (Tháng 5/2019)

Kế hoạch: Tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp D15 L17 Khối ngành kỹ thuật (T4.2019)
22/04/2019
Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – tháng 5/2019
24/04/2019

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-HV ngày 09/4/2015 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Ban hành “Quy định về tổ chức đào tạo Tiếng Anh đối với hệ cao đẳng, đại học chính quy tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Hướng dẫn số 998/HV-GV ngày 12/12/2017 của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc Hướng dẫn thực hiện quy định về đào tạo Tiếng Anh cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Học viện;

Học viện thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 1 năm 2019 và thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại Cơ sở đào tạo Phía Bắc như sau:

 1. Thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1, B2 Đợt 1 năm 2019
 2. Đối tượng và trình độ thi
 • Đối tượng dự thi:

+) Các sinh viên đại học chính quy chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định.

+) Sinh viên Khóa 2014 đã tham dự kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh năm 2018 của Học viện nhưng chưa đạt (tính theo kết quả thi tại kỳ thi sau cùng) có nguyện vọng thi lại các kỹ năng chưa đạt.

 • Trình độ thi:

+) Sinh viên đại học các lớp đại trà: thi trình độ Bậc 3 (B1).

+) Sinh viên đại học các lớp chất lượng cao: thi trình độ Bậc 4 (B2).

 1. Hình thức thi
 • Các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết: thi tự luận với tổng thời gian 120 phút.
 • Kỹ năng Nói: thi vấn đáp
 1. Kế hoạch tổ chức thi
 • Đăng ký dự thi: Từ 9h00’ ngày 02/5/2019 đến 17h00’ ngày 08/5/2019. Cụ thể:

+) Đối với sinh viên đăng ký thi lần đầu: Sinh viên thực hiện đăng ký online trên hệ thống QLĐT (Edusoft) và theo hướng dẫn của Phòng Giáo vụ.

+) Đối với sinh viên khóa 2014 thi lại các kỹ năng chưa đạt: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD (Phòng 115 nhà A1 – Cơ sở đào tạo Hà Đông) Mẫu đơn kèm theo.

 • Phí dự thi: 000 đ/sinh viên. Sinh viên nộp phí dự thi Từ ngày 03/5/2019 đến ngày 08/5/2019 tại Văn phòng giao dịch Một Cửa (Phòng TCKT).
 • Thời gian thi: Ngày 18 và 19/5/2019.

Lưu ý: Các sinh viên không nộp phí dự thi sẽ không được dự thi hoặc không được công nhận kết quả thi.

 1. Thi cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế (đơn vị cấp chứng chỉ: IIG Việt Nam)
 2. Đối tượng dự thi

Các sinh viên đại học chính quy của Học viện có nhu cầu dự thi để được cấp chứng chỉ TOEIC quốc tế và xét miễn thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh trình độ B1, B2 tại Học viện.

 1. Hình thức thi:
 • Bài thi TOEIC 2 kỹ năng trên giấy: TOEIC Listening & TOEIC Reading.
 • Thời gian làm bài: 120 phút
 1. Địa điểm thi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
 2. Kế hoạch tổ chức thi
 • Đăng ký dự thi:

+) Thời gian đăng ký dự thi: Từ 9h00’ ngày 25/4/2019 đến 17h00’ ngày 08/5/2019.

+) Địa điểm đăng ký dự thi: Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD – Phòng 115 nhà A1 – Cơ sở đào tạo Hà Đông (sinh viên có thể in và điền thông tin Phiếu đăng ký dự thi trước để nộp).

Hồ sơ đăng ký dự thi:

+ 03 ảnh thẻ 3×4 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD).

+ Bản photo CMND/CCCD (mang theo bản gốc để đối chiếu).

+ Phiếu đăng dự thi (theo mẫu kèm theo) đã điền đầy đủ thông tin và ký tên.

+ Hóa đơn nộp phí dự thi.

 • Phí dự thi: 900.000 đ/lần thi/sinh viên (Sinh viên nộp phí dự thi từ ngày 25/4/2019 đến ngày 08/5/2019 tại Văn phòng giao dịch Một Cửa (Phòng TCKT).
 • Thời gian thi: Ngày 25/5/2019.

Sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi, Học viện sẽ công bố danh sách thi, phòng thi chính thức tại website của Học viện: http://portal.ptit.edu.vn/ttkt/ .

Tải về:

Toàn văn thông báo

Mẫu đơn đăng ký thi lại chuẩn đầu ra tiếng anh

Quy định dự thi TOEIC

Phiếu đăng ký thi TOEIC (Liên 1)

Phiếu đăng ký thi TOEIC (Liên 2)